kr-slide-1 kr-slide-2 kr-slide-3

בשעה טובה עברת את המבחן המעשי ויש לך רישיון נהיגה? אם כך, קודם כל מגיע לך מזל טוב כי בוודאי רצית כבר לקבל את הרישיון הזה, ושנית, כדאי שתכיר את החוקים. זה נכון שלפני שנים אנשים שהוציאו רישיון נהיגה יכלו פשוט להתחיל לנהוג, אך היום לא כך הדברים ויש צורך במלווה. אם הוצאת רישיון אחרי גיל 24 אין צורך שאיש ילווה אותך, אך אם קיבלת את הרישיון בין גיל 17 ל 24 אתה בהחלט צריך מלווה. החוקים אומרים שצריך מלווה שינהג איתך במשך שלושה חודשים ביום ובלילה ולאחר מכן עוד שלושה חודשים רק בלילה.
חשיבות הליווי
חשוב ביותר להבין שלנהוג ללא מלווה בתקופה שעל פי החוק אתה כן זקוק לו זו עבירה על החוק. אתה עלול לאבד את הרישיון שעבדת כל כך קשה כדי לקבל, ולכן אין טעם להסתכן בכך. בנוסף, על מנת שתקבל את הרישיון הקבוע שלך אתה צריך למסור למשרד הרישיון הצהרה על הליווי שחתומה על ידי המלווה. לידיעתך, אדם שיכול להיות מלווה שלך בנהיגה הוא נהג שמלאו לו 24 שנים ושיש לו לפחות 5 שנים רישיון נהיגה.
ההקפדה על החוקים
בנוסף לכל אלה אתה גם חייב לנסוע עם שלט של "נהג חדש" וכדאי לך מאוד להקפיד על כל החוקים האלה. מעבר לכך שאתה עלול לקבל קנסות מיותרים, אתה גם צריך את הליווי הזה כי עצם העובדה שיש לך רישיון עוד לא מעידה על כך שיש לך ניסיון.

 

פרטים נוספים באתר משרד התחבורה www.gov.il מדריך לנהג החדש

קובי רובינגר - מורה נהיגה    |    טלפון: 052-2873209   |  korubinger@gmail.com