kr-slide-1 kr-slide-2 kr-slide-3

ניתן להתחיל ללמוד על רכב פרטי בגיל 16 וחצי .
יש לפנות לתחנת הצילום הקרובה למקום מגוריך לשם קבלת טופס בקשה לרישיון נהיגה

 פרטים באתר משרד התחבורה www.mot.gov.il לידיעתך, על גבי הטופס תודפס תמונתך. זו התמונה שתופיע על גבי רישיון הנהיגה והפרטים הרשומים במשרד הפניים. 

על גבי טופס הבקשה יש לבצע בדיקת ראייה אצל אופטומטריסט מוסמך ובדיקה רפואית אצל רופא המשפחה. לאחר השלמת הבדיקות ואישור משרד הרישוי ניתן להתחיל בשעורי הנהיגה.

קובי רובינגר - מורה נהיגה    |    טלפון: 052-2873209   |  korubinger@gmail.com