kr-slide-1 kr-slide-2 kr-slide-3

נהג חדש ונהג צעיר

למדתם והוצאתם רישיון נהיגה בשעה טובה ומוצלחת?! מזל טוב! כעת תצטרכו לנהוג במשנה זהירות, לרכוש ניסיון וללמוד את המגבלות החלות על נהג חדש ונהג צעיר.

נהג צעיר הוא אדם אשר גילו נע בין גיל 17 לגיל 24. ישנן חברות מסוימות המגדירות נהג צעיר עד גיל 21. החוק מחייב נהג צעיר לנהוג בששת החודשים הראשונים, בליווי מבוגר בעל רישיון נהיגה, למעט מקרים בהם הנוהג הוא מעל גיל 24 ומעלה, אזי לא יידרש מלווה. בנוסף, חל עליו איסור מוחלט להסיע יותר משני נוסעים, עד הגיעו לגיל 21.

נהג חדש הוא אדם בעל ותק נהיגה של פחות משנתיים וגילו מעל 24. ישנם מקרים מסוימים שבהם נהג חדש שטרם מלאו לו 24, יחשב גם כנהג צעיר. נהג חדש מחויב לנהוג עם מלווה במשך 3 חודשים מיום הוצאת רישיון הנהיגה. הוא איננו מוגבל במספר הנוסעים עמו ברכב.

על הנהגים הנ"ל חלים חוקים ומגבלות השונים מאלו החלים על נהגים ותיקים. הסיבה לכך היא שעל פי סטטיסטיקות שונות, נמצא כי נהגים צעירים וחדשים נקלעים לתאונות דרכים יותר מנהגים וותיקים ומנוסים. בנוסף, ישנה החמרה בעונשים שיקבלו הללו, במידה ויבצעו עבירות תנועה. כמו כן, משרד התחבורה מחייב אותם לתלות ברכבם שלט "נהג חדש" על מנת ליידע את הנהגים האחרים בכביש על היותם נהגים חדשים ועל ידי זאת יזכו לסבלנות ולסובלנות מצד הנהגים האחרים. בנוסף, חלים חוקים ומגבלות על הנהגים הצעירים והחדשים בעת השכרת רכבים.

ישנן חברות להשכרת רכבים אשר אינן ששות להשכיר רכבים לנהגים החדשים והצעירים, היות והלה חסרי ניסיון בנהיגה ופועל יוצא מכך, סבירות גבוהה יותר לביצוע עבירות תנועה ולהתרחשות תאונות דרכים. החברות שכן מוכנות להשכיר רכבים לנהגים הללו, לרוב, גובות מהם תעריפים גבוהים מאד, בשל עלויות ביטוח והשתתפות עצמית גבוהות יותר. לכן, מומלץ לבדוק את מחירי השכרת הרכבים שמפורסמים על ידי חברות ההשכרה השונות, מאחר והם שונים מאחת לשנייה בהפרשי מחיר משמעותיים.

חברות הביטוח מתייחסות לנהגים החדשים והצעירים עד גיל 24 גם כן במשנה זהירות, ובפרמיות מיוחדות. סכומי הביטוחים לנהגים הללו הינם גבוהים יותר, בשל הסיכוי הגבוה יותר לתביעה מצידם את חברות הביטוח בשל תאונות דרכים וכדומה.

קובי רובינגר - מורה נהיגה    |    טלפון: 052-2873209   |  korubinger@gmail.com